ForskerSando2

Sykdomsprosessen må stanses før den har fratatt pasientene hukommelse og andre kognitive funksjoner, og dermed muligheten til å leve et selvstendig liv, sier Sigrid Botne Sando, overlege og forsker ved NTNU.