Lupus

Ulv og hund har samme genmateriale.

DNA-strekkoder til hund og ulv viser ingen stor forskjell til tross for store forskjeller i utseende. De er heller ikke regnet som egne arter, men underarter av Canis lupus. Prærieulven derimot er regnet som egen art og skilles også genetisk med DNA-strekkoder. Foto: Justin Johnson, Lilly M, Malene Thyssen, wikimedia.