insekter

Skjult mangfold hos gullveps: Mange arter er svært vanskelige å skille på utseende, og disse artene i tre klart adskilte genetiske grupper.
Foto: Arnstein Staverløkk.

gullveps