Modellbåt med foil (Foto av Fridtjof C. Eitzen)

Modellbåt med foil. Baugen til venstre på illustrasjonen. Foto: Fridtjof C. Eitzen

Modellbåt med foil. Baugen til venstre på illustrasjonen. Foto: Fridtjof C. Eitzen