Eirik i modellbåten (Foto av Fridtjof C. Eitzen)

Eirik Bøckmann i modellbåten i tanken ved Marintek. Foto: Fridtjof C. Eitzen

Eirik Bøckmann i modellbåten i tanken ved Marintek. Foto: Fridtjof C. Eitzen