90685630

Forskere ved NTNU skal se nærmere på småskala pumpekraftverk.

Cascading Water