90685630

Cascading Water

Forskere ved NTNU skal se nærmere på småskala pumpekraftverk.