A-hus

i planleggingen av et nytt sykehus forutsatte A-hus en effektiv åpningstid på ti timer. Dette ble ikke evaluert i etterkant. -Noe av dagens kapasitetsutfordringer kan være at man i tillegg til økt befolkningsgrunnlag- også har planlagt for stramt og ikke gjort andre organisatoriske grep for å nå dette målet, mener Lauvsnes.