StøpSmi prosess speilvendt copy

Fra trinnvis smiing til støp-smiing:

• Smiing av deler til hjuloppheng i aluminium krever bearbeiding i mange trinn (øverste prosesssslinje i illustrasjonen). I hvert trinn blir aluminium-emnet klemt sammen mellom to former i en kraftig maskin, og mellom trinnene må emnet varmes opp. Alt dette er energikrevende.

• SINTEFs prosesslinje («støp-smiing») sparer energi ved at den gjør delene nesten ferdig i «én smell». Løsningen starter med støping. I støpeforma vil emnet langt på vei få den den geometriske formen det skal ha. Etterpå ferdiggjøres produktet i en ett-trinns smi-prosess.

Illustrasjon: SINTEF Materialer og kjemi