StøpSmi-large-4

Trondheim 25.09.2013 : Sintef Materialer og kjemi forsker på produksjon av aluminiumsdeler for bilindustrien. Vi tar det beste fra to verdener, sier seniorforsker Freddy Syvertsen. – Med støpingen får vi muligheten til å lage emner med komplisert geometrisk form. Med smiingen får vi de riktige mekaniske egenskapene. Foto Thor Nielsen

Det smidde produktet er støtt ut av smiverktøyet og løftes ut. Foto: Thor Nielsen