Figur 3 Wabakken et al 2013

Oversikt over ulveflokkane og sona til dei heilnorske ulvane 2012-13, som Høgskolen i Hedmark har utarbeida for Rovdata. Ref: Wabakken, Petter, Erling Maartmann and Thomas H. Strømseth. 2013. Ulv i Norge pr. 15. mars 2013. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2012/2013. Rapport 6. Elverum: Høgskolen i Hedmark. S. 4.