Ulv

Ulv

Med kontroversar og mykje mediemerksemd på 80-talet oppstod ulvepsykosen i Noreg. Foto: Photos.com