amøbe

I flere vannprøver fra norske marinefartøy ble det funnet amøber som hadde levende legionella-bakterier inni seg. Bildet er fra et laboratorieforsøk som viser hvordan legionellabakterier frigjøres etter at de har fått amøben til å sprekke. Foto: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)