vikinger og bispestav1

Om ikkje norske vikingar hadde stole den britiske bispestaven, ville han mest truleg gått tapt. Foto: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet