satellitter

De fleste satellittene sirkler rundt ekvatorlinja. Signalene vil bli utilgjengelige jo lenger nord man kommer, fordi vinkelen mellom mottakersystem og satellitt blir for liten. Ill: Knut Gangåssæter