Obama_FB_None.full

Obama bygde et enormt og effektivt facebook-nettverk under forrige valgrunde. Kristine Ask mener at uformelle nettverk i sosiale medier som knyttes gjennom deling av lolkatt-bilder, kan fungere som viktige nettverksarenaer for å spre politiske budskap