Randi Holmestad presenterer den nye teknologien for dekan Anne Borg, prorektor Kari Melby, Gon’emon Kurihara (president JEOL Ltd.), Asbjørn Mo (Forskningsrådet), Rudie Spooren (SINTEF) og Siegfried Falch (JEOL). Foto: Per Henning