man with back pain

Nesten entredjedel av nordtrønderne melder om kroniske smerter.
Foto: Photos.com