man with back pain

Nesten entredjedel av nordtrønderne melder om kroniske smerter. Foto: Photos.com