Sjimpanse

Mennesker er dyr, ifølge evolusjonsbiologien. Vi deler 99 prosent av genene med sjimpansen.
Ill.: Photos.com