Sjimpanse

Mennesker er dyr, ifølge evolusjonsbiologien. Vi deler 99 prosent av genene med sjimpansen. Ill.: Photos.com