Ledere

– Alle har ledergen, men alle kan ikke utnytte dette potensialet fordi de ikke får med seg visse erfaringer, sier Eivin Røskaft.
Foto: Photos.com

Lederskap