lederskap

Alexandra Beverfjord, Marit Breivik og Eivin Røskaft skapte god stemning blant Sikt-deltakerne som nyttige innspill rundt prestasjoner, nervøsitet og lederskap.
Foto: Mentz Indergaard

ledelse SIKT2013 Alexandra Beverfjord, Marit Breivik og Eivin Røskaft