Eivin Røskaft

Professor Eivin Røskaft vet mye om ledere i evolusjonsbiologisk perspektiv.