DNA

Gener er medfødt, og genene vil at vi skal lære av våre erfaringer og utvikle oss videre.
Ill.: Photos.com.