DNA

Gener er medfødt, og genene vil at vi skal lære av våre erfaringer og utvikle oss videre. Ill.: Photos.com.