Border Collies

Border Collies

Debatten er heftig og gloheit om kva metode som er best når vi skal trene hunden vår, men kvifor er dei ulike miljøa innan hundetrening så ueinige? Foto: Photos.com