Cedren

Illustrasjonen viser hvilke faktorer som i dag gjør at temperaturen på jorda øker, og hvor mye de ulike faktorene utgjør. Ill: Cedren (Centre for Environmental Design of Renewable Energi