Mann_hockeystick

Hockeykøllegrafen viser global temeraturanomali for den nordlige halvkula fra år 1000 til år 2000, basert på forskningen til Michael E. Mann og andre.
Illustrasjon: Wikimedia Commons

Mann_hockeystick