Mann_hockeystick

Mann_hockeystick

Hockeykøllegrafen viser global temeraturanomali for den nordlige halvkula fra år 1000 til år 2000, basert på forskningen til Michael E. Mann og andre. Illustrasjon: Wikimedia Commons