greenhouse-effect

Den naturlige drivhuseffekten gjør at det er levelig på jorda. Med den menneskeskapte forsterkningen av drivhuseffekten kan vi skape problemer for livet på jorda. Illustrasjon: www.ourplanet.org.uk