May-Britt Moser

Professor May-Britt Moser, Senter for nevrale nettverk/Kavli institutt