Skrape.jpg

Steinskrape

Denne er trolig brukt til å skrapte skinn med eller som kniv for 6000 år siden. Bergarten obsidian, som redskapet er laget av, finnes 400 km fra funnstedet, på en andre siden av Magellan-stredet. Det viser at de tidligste bosetterne brukte båter. Foto: Hein Bjerck