Trond Bretten

Fjelloppsynsmann Trond Bretten viser fram pilfunnet på Dovrefjell.
Foto: Martin Callanan

Trond Bretten pilfunn Dovrefjell.