Dønski bo og behandling 2

B�RUM 2013-09-20: Dønski bo- og behandlingssenter i Bærum har startet et pilotprosjekt i samarbeid med SINTEF med en skjermbasert info-tavle. FOTO: WERNER JUVIK

Den nye touchskjermen inneholder mye informasjon, og de ansatte får en helt annen oversikt enn tidligere. Foto SINTEF/Werner Juvik.