Figur Teeness

På figuren sees skjæret forrest på tuppen som maskinerer bort metall. Sensoren er plassert i nærheten av dette området. Det grønne kvadratet viser vi en grafisk framstilling av det sensoren fanger opp. De blå og gule flekkene til høyre avdekker lokal vibrasjon og ujevnheter i materialet.