new swimming pool

– Mange av dei eldste symjeanlegga har ikkje installert varmevekslar eller varmepumpe og er installert med ventilasjonsanlegg som ikkje er gode nok. Ein taper store mengder energi på dette, seier Kampel. Illfoto: www.photos.com