Slik ser modellen av det "skvulpesikre" hotellskipet ut. I virkeligheten skal det gi rom til 800 offshore-arbeidere. Foto: MARINTEK.

Skipet som ikke duver i bølgene

Dette skipet gjør det enklere å sette sjøbein. Årsaken er at skroget har innebyggede tanker med “motbølger” – og en unik form.

Skipet skal være hjem for personell som jobber med offshore installasjoner, og skipet er optimalisert for å gi mest mulig komfort når det ligger oppkoblet mot offshoreinstallasjonene.

–Dette skipskonseptet vil bli et alternativ til halvt nedsenkbare plattformer, som i stor grad benyttes i dag. Målet med dette skipet er å lage en mer mobil hotell-enhet som kan leases av oljeselskaper som opererer flere steder i verden. Oppgaven vår har vært å gi skipet egenskaper som gjør det ekstra behagelig å bo til sjøs, forklarer Sverre Anders Alterskjær i SINTEF-selskapet Marintek.

Hotellskipet bygges på oppdrag fra Østensjø rederi og er tegnet av SALT skipsdesign på Stord.

Forsker Sverre Anders Alterskjær.

Forsker Sverre Anders Alterskjær.

Innebyggede bølger

Den integrerte løsningen som gjør at skroget ruller mindre, er utviklet av HOPPE og er blitt grundig testet av Alterskjær og hans forskerkolleger ved MARINTEK. Her er forskerne spesialister på å utforske nye skips- og skrogkonsepter ved hjelp av de unike forsøksbassengene som finnes i laboratoriene.

Teknologien kalles rulledempning og oppnås ved hjelp av tanker som er integrert i bunn og sider av skroget, såkalte u-tanker, fordi de er formet som en u.

–Disse fylles med vann som settes i bevegelse i motfase av bølgene på utsida, forklarer forskeren.

  • Tankene er utstyrt med lufteventiler i toppen, noe som kontrollerer vannbevegelsen i tanken.
  • Åpningen av ventilene kan justeres etter hvordan skipet er lastet og hvilke bølger det utsettes for.
  • Resultatet blir mindre rullebevegelser og dermed økt komfort om bord.

Utfordringa til forskerne var å måle hva som var den optimale ventilåpningen i toppen av u-tankene, og vann-nivået i tankene i forhold til dette skipsdesignet, men også å måle skipets bevegelser under transportetappene.

Her kan du se før og etter at motbølgene blir slått på.

Dynamisk posisjonering

I tillegg til det spesielle skrogdesignet, er skipet utstyret med seks såkalte azimuth thrustere; propelldrev som kan styres i ulike retninger og som brukes til å holde skipet på samme sted når det er i “hotellmodus”. Thrusterne motvirker ytre krefter fra bølger, strøm og vind, men brukes også til framdrift.  I hotellmodus vil retning og turtall på hver av thrusterne styres av et kontrollsystem som får kontinuerlig input fra blant annet posisjonsmålinger (GPS). Kontrollsystemet er utviklet av Kongsberg.

–Vi har også utført en rekke tester av systemet gjennom å gjenskape bølger, vind og strøm av ulik styrke i havlaboratoriet. Under modellforsøkene ble kontrollsystemet til Kongsberg koblet opp mot MARINTEKs fysiske modell og målesystemer. Det gjorde at vi kunne kontrollere modellen på samme måte som om båten var bygget i fullskala.

–Det ble i tillegg gjort mange spesialiserte tester for å undersøke interaksjon mellom skrog og thruster, og thrusterene imellom. Dette gir et godt grunnlag for Kongsberg til å videreutvikle kontrollsystemet, forklarer Alterskjær.

Fakta:

Hotellskipet bygges av Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea på oppdrag fra Østensjø. Det er også opsjon på et skip nummer to. Designet er utført av SALT skipsdesign, og  Marintek har utført modellforsøkene.

Flere tekniske fakta om skipet kan du lese her:  http://eddaaccommodation.com/?p=324

Innovativt skrogdesign

–De omfattende testene har også avdekket at designet fungerer optimalt, og at skipet har de egenskapene som er nødvendig under slike operasjoner, forteller skipsdesigner Johannes Eldøy i SALT. Vi konkurrerer med et etablert plattform-konsept – og dokumentasjon er svært viktig for oljeselskapene, som setter sikkerhet i høysetet.

Eldøy står bak utformingen av skipet, som er helt og holdent konsentrert rundt landgangen, som er festet til baugen.

-Det viktigste har vært å gjøre oppkoblinga mellom offshore-installasjonen og landgangen, som måler hele 55 meter, mer effektiv og sikker. Dette er et kritisk punkt i forhold til båtens bevegelser. Den må gå minst mulig opp og ned i bølgene, og samtidig holde posisjonen, forklarer designeren.

Utfordringen er blant annet løst med å gi skipet den spesielle skrogfasongen, som gjør at den ser tilnærmet lik ut i både hekk og baug. Uansett fra hvilken retning bølgene kommer fra må de gi båten minst mulig bevegelse.