Skal teste stressnivået til barn

Internasjonale studier har vist at de minste barna er mer stresset når de er i barnehage enn når de er hjemme. Nå skal forskere ved NTNU undersøke stressnivåene til rundt 400 norske småbarn.

Professor i pedagogikk, May Britt Drugli, vil undersøke om også norske barn har høye verdier av stresshormonet kortisol i kroppen når de er i barnehagen. I tillegg vil forskerne blant annet finne ut om det er forskjell på stressnivået mellom jenter og gutter, og gruppestørrelsen i barnehagen og antallet barn per. voksen, skriver NRK Trøndelag.

Barna som er med i studien er allerede en del av et større forskningsprosjekt med navn Liten i Norge (LIN), hvor gener, stress og mange andre faktorer er kartlagt siden barna lå i magen til mor. Forskerne håper at funnene vil bidra til å sikre kvaliteten til alle barn i norske barnehager. De endelige resultatene vil være klare rundt jul neste år.