håkjerring / grønlandsel

Lang levealder og sel på menyen, gjør at miiljøgifter hoper seg opp i haien.
Foto: Irvin Kilde

håkjerring / grønlands