håkjerring / grønlandsel

håkjerring / grønlands

Lang levealder og sel på menyen, gjør at miiljøgifter hoper seg opp i haien. Foto: Irvin Kilde