Håkjerring / Grønlandshai

Prøvene som forskerne tok av haiene rundt Svalbard, viste stor opphoping av miljøgifter.
Foto: Kristine Molde

Håkjerring / Grønlandshai