Håkjerring / Grønlandshai

2. 43 dyr ble hentet opp fra dypet og undersøkt av forskerteamet fra NTNU og Norsk Polarinstitutt.
Foto: Kristine Molde

Håkjerring / Grønlandshai