haakjerring

Dypets kjemper lever svært lenge og lagrer store mengder miljøgifter.
Foto: Armin Mück / Crystalwaterfilm

groenlandshval