Motbølger kan brukes til å holde et skip stabilt i sjøen.

Se hvor rolig skipet ligger når skroget har innebyggede motbølger.