gitterceller

Hjernens gitterceller danner grunnlaget for stedsansen.
Foto: Kavli Institute

Gridceller