ELBIL LADESTASJON MED lIV ØVSTEDAL

Trondheim 24.04.2013 : SINTEF-forsker Liv Øvstedal ved hurtigladestasjon på Lade Arena. Foto Thor Nielsen

Transportforsker Liv Øvstedal på SINTEF arbeider for at elbiler skal kunne bestiller lading gjennom å søke opp ladestasjoner og beregne tid for ankomst. Foto: Thor Nielsen.