Sensodrone

Illustrasjon: Maritime Robotics og SINTEF Fiskeri og havbruk.