bilde2

Trenden er ikkje unik for Noreg, og dei fleste landa i Europa opplev at befolkninga ser mindre nyhende på fjernsyn no enn for åtte år sidan.