fugletittertårn Rindal

Fugletittertårnet aom NTNU-studenter har reist i Rindal er seks meter høyt og tolv meter langt.
Foto: Trollheimsporten

fugletittertårn Rindal