fugletittertårn Rindal

fugletittertårn Rindal

Fugletittertårnet aom NTNU-studenter har reist i Rindal er seks meter høyt og tolv meter langt. Foto: Trollheimsporten