FRIrom St. Olavs Hospital

FRIrom St. Olavs Hospital

Frirom ligger på taket av St. Olavs Hospital over Barneklinikken og er et sted hvor pårørende kan finne ro og rom til sorgbearbeiding. Frirom startet som et studentrposjekt og ble innviet i juni.