Ivar Berg

Ivar Berg

Det er ikkje eingong sikkert at skrivarane hadde klåre oppfatningar av omgrepa «norsk» og «dansk» språk. Landa skilde dei greitt nok, sier Ivar Berg.