dispenser

Dispenserne er ment å stå hjemme hos de eldre og dosere ut medisiner til riktig tid.