Cecilie Hagemann

Cecilie Hagemann

Cecilie Hagemann er stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, og overlege ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital.