UVAblue REVIDERT 28.02.12 high resolution

Figurtekst: Oversikt over de ulike bølgelengdene i sollys, sammenliknet med eksisterende stoffer som brukes i solkrem. Det norskutviklede filteret UVAblue (øverst) er det eneste som beskytter mot blåspektret UVA-lys. Kilde: Promar as.