Magnus Jahre

Magnus Jahre

Magnus Jahre koordinerer forskning på IKT og elektronikk og har bærekraftig utvikling som mål. – Datasystemer må bruke energien mest mulig effektivt, sier han.